Schenk- en erfbelasting

Particulier

Schenk- en erfbelasting

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 795.156, voor kinderen € 25.187. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 66.268 (te gebruiken voor eigen woning) of € 31.813 (vrije besteding).

 
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 6.633 (jaarlijkse vrijstelling).

 
 

Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2023

 

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

zie ()

 (tot € 152.368) 10%

 (tot € 152.368) 18%

 (tot € 152.368) 30%

Zie ()

(v.a. € 152.368) 20%

 (v.a. € 152.368) 36%

(v.a. € 152.368) 40%

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 796.156

Kinderen en kleinkinderen

€ 25.187

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 75.546

Ouders

€ 59.643

Overige verkrijgers

€ 2.658

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting
Kinderen

€ 6.633

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 31.813

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, t.b.v. verbouwing of aflossing hypotheek eigen woning)
€ 66.268
Overige verkrijgers
€ 2.658