Trouwen & partnerschap

Particulier

Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 2018)

Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.
 

Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van af weet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Wat regelt u zoal in huwelijkse voorwaarden?

  1. Verdelingsregels voor inkomen en vermogen;
  2. Compensatie van bereidheid om kinderen te verzorgen en gedurende die tijd niet te (kunnen) werken.
  3. Bescherming van een eventuele onderneming van een van beiden tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere partner.
  4. Afspraken over het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij onverhoopte echtscheiding.
  5. Verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.
  6. Huwelijkse voorwaarden worden aangegaan voor heel veel jaren. Daarom wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijk veranderende omstandigheden in de loop der jaren.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen mensen die trouwen of getrouwd zijn. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”. De juridische werking daarvan is gelijk aan die van huwelijkse voorwaarden. In huwelijkse voorwaarden wordt het recht op bezit en inkomen van beide partners vastgelegd.

Waarom huwelijkse voorwaarden?

Tien redenen om huwelijkse voorwaarden op te maken.

Chinese muur tussen privé en bedrijf

Een ondernemer is ook maar een mens. Met een privéleven, een relatie, een gezin. En juist die privésfeer wilt u als ondernemer onder geen omstandigheden in gevaar brengen.

Gevolgen huwelijkse voorwaarden voor de erfenis

U kunt huwelijkse voorwaarden maken zoals u wilt, maar als u ze niet daadwerkelijk naleeft komt u van een koude kermis thuis.

Checklist huwelijkse voorwaarden

Waar moet u op letten als u gaat trouwen?